Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.
Nhà cung cấp xác nhận

Lòng tin

niêm phong

xác minh

nhà cung cấp

tín dụng

kiểm tra

khả năng cung cấp

thẩm định, lượng định, đánh giá

Nhận báo giá

Chúng tôi là một công ty sản xuất khuôn và đúc nhựa chuyên nghiệp. Vui lòng viết khoang khuôn / vật liệu nhựa / tuổi thọ khuôn qua biểu mẫu trực tuyến và đính kèm bản vẽ thiết kế hoặc hình ảnh sản phẩm. Chúng tôi càng có nhiều thông tin, chúng tôi càng có thể hiểu rõ nhu cầu của bạn và đáp ứng cho dự án của bạn.
*Dự án
*Tin nhắn
Chọn tập tin

Chọn và tải lên 1 hoặc nhiều tệp, tối đa 10MB cho mỗi tệp

Liên hệ

Đến:

Betty Lee (Dongguan Howe Precision Mold Co., Ltd.)